Sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski: Budżet na 2024 r. zatwierdzony bez planów zadłużania się

W dniu 19 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski, podczas której został przyjęty budżet na rok 2024. Ciekawym aspektem nowego budżetu jest fakt, że zawiera on zapis o inwestycjach przewidzianych na kwotę 25 mln zł, ale już teraz wiadomo, że ich suma będzie finalnie większa. Interesujące jest również to, że lokalny samorząd nie ma zamiaru zaciągać kredytów w celu finansowania tych inwestycji.

Zaplanowany budżet zdobył aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody gminy Sokołów Podlaski w roku 2024 są prognozowane na poziomie ponad 51,2 mln zł, natomiast wydatki mają wynosić około 52,3 mln zł. Deficyt budżetowy na poziomie 2,18 mln zł zostanie pokryty z pozostałych niewykorzystanych środków z roku 2023.

Wójt gminy, Janusz Kur, przedstawił radnym założenia nowego budżetu, zwracając uwagę na fakt, że część inwestycji rozpoczęła się już w 2023 roku, a ich finalizacja zaplanowana jest na rok 2024.

– W 2023 roku nasz budżet wynosił 40 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczyliśmy 15 mln zł. Najważniejsze projekty to budowa sieci wodociągowej z modernizacją stacji uzdatniania wody (5,2 mln zł), przebudowa drogi powiatowej Sokołów – Przywózki – Węże – Paczuski na terenie gminy (ponad 8,6 mln zł), rozbudowa Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi (ponad 2 mln zł) oraz w Grochowie Szlacheckim (ponad 1,6 mln zł), modernizacja drogi gminnej Brzozów – Czerwonka (760 tys. zł), zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Pogorzela (130 tys. zł), przebudowa innych dróg gminnych (2,63 mln zł), remont przedszkola w Nowej Wsi (670 tys. zł), renowacja zbiornika wodnego w Pogorzelu (365 tys. zł) oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego w Skibniewie (180 tys. zł) – wyjaśniał podczas sesji Janusz Kur.