Województwo Mazowieckie inwestuje w komunikację na terenach dotychczas wykluczonych

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na terenach, które do tej pory były niedostępne komunikacyjnie, zostanie uruchomione dziesięć nowych linii autobusowych. Środki finansowe na ten cel zostały już zarezerwowane. Inicjatywa jest wynikiem długotrwałych rozmów i konsultacji, które obejmowały między innymi ankiety online przeprowadzane wśród mieszkańców obszarów objętych projektem. Nowe połączenia…

Czytaj dalej