Rozwiązanie zagadki niezidentyfikowanej substancji w Kosówce – interwencja służb ratowniczych i ochrony środowiska

Podczas popołudniowych godzin piątku, 8 marca 2024 roku, podjęto interwencję ratowniczą w Jakubikach, niewielkiej miejscowości leżącej na terenie Podlasia. Woda rzeczki Kosówka została zanieczyszczona przez dotychczas nieznaną substancję. Do działań zmierzających do zabezpieczenia miejsca zaistniałego zdarzenia, aż po przybycie odpowiednich służb, zobowiązani zostali strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Sokołowa Podlaskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kosowa Lackiego.

W celu dokładnej identyfikacji tajemniczej substancji, na miejsce skierowano przedstawiciela Wód Polskich oraz specjalistę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te dwie osoby miały za zadanie przeprowadzenie szczegółowych oględzin i pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych. Dzięki temu będzie możliwe określenie rodzaju substancji, która przedostała się do wód rzeki Kosówka. Decyzje o dalszych krokach zostaną podjęte przez WIOŚ po uzyskaniu wyników analiz.

Prócz powyższych służb, w działania mające na celu wyjaśnienie całego zdarzenia zaangażowana jest również policja. Każdy z tych podmiotów działa na swoim odcinku, by jak najszybciej rozwikłać zagadkę nieznanej substancji w Kosówce i przywrócić normalne funkcjonowanie ekosystemu rzeki.