Młodzi działacze społeczni w radzie MSWM

Są młodzi, prężni, napełnieni energią oraz niekończącymi się pomysłami. Radni z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (MSWM) mają wielkie ambicje na wprowadzenie zmian, zarówno w swoim bezpośrednim środowisku, jak i na skalę globu. Co skłania ich do tak aktywnego angażowania się w społeczeństwo?

Wielu członków młodzieżowych rad, pomimo swego młodego wieku, posiada już imponujące doświadczenie w pracy społecznej. Są zaangażowani w działalność różnych stowarzyszeń i organizacji, a także pracują jako wolontariusze. Ich ścieżki edukacyjne mogą być różne, ale łączy ich wspólna pasja: nie obawiają się przejmować inicjatywy i podejmować decyzje wpływające na kształtowanie rzeczywistości w ich najbliższym otoczeniu oraz regionie. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest Marcelina Maciąg, przewodnicząca MSWM z Warszawy. Mimo że ma zaledwie 16 lat, już teraz pełni poważne funkcje.