Przyznanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w siedleckim starostwie

W poniedziałek 25 września w siedleckim starostwie odbyło się rozdanie funduszy z szóstego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W trakcie ceremonii, wnioski o dofinansowanie ze strony samorządów zostały ocenione i umożliwiono im dostęp do funduszy.

Podczas tej szóstej rundy wnioskowania o bezzwrotne wsparcie finansowe dla planowanych projektów inwestycyjnych, uprawnieni do ubiegania się o środki byli reprezentanci gmin, powiatów, związków międzygminnych oraz związków powiatowo-gminnych. To dotyczyło tych obszarów, które były siedzibą Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), zlikwidowanych w 1990 roku. Jednakże, warto podkreślić, że przed rokiem 1989 PGR operowały tylko na terenie pewnych gmin w powiecie sokołowskim – nie istniały one na przykład na terenie gmin Repki, Bielany czy Kosów Lacki.

Samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 98% wartości planowanej inwestycji, co oznacza, że wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej wynosił tylko 2%. W tej szóstej serii naboru, każda gmina miała prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie.

W ostatniej rundzie przyznano środki sześciu samorządom z powiatu sokołowskiego. Z tych gmin, które miały możliwość ubiegania się o fundusze, jedynie Sabnie otrzymały te środki.