"Kutyski 2024": Współpraca i trening służb ratunkowych na terenie Nadleśnictwa Sokołów

Dnia 22 kwietnia, w poniedziałek, na obszarze Nadleśnictwa Sokołów, niedaleko Kutyskiego, odbyły się manewry pod kryptonimem „Kutyski 2024”.

Ćwiczenia zgromadziły strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Repki, a także ze Sokołowa Podlaskiego. Dołączyli do nich również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, pracownicy Nadleśnictwa Sokołów oraz policjanci i przedstawiciele samorządów.

Celem tych ćwiczeń było, jak mówi mł. kpt. Robert Golatowski – dowódca akcji i starszy inspektor sztabowy Wydziału Operacyjnego KP PSP w Sokołowie Podlaskim – pogłębienie współpracy między jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu sokołowskiego podczas pożaru lasu oraz sprawdzenie ich możliwości ratowniczych i doskonalenie współdziałania sił i środków.

Podczas finałowego spotkania kończącego ćwiczenia, st. bryg. Sławomir Lipka, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim oraz zaproszeni goście omówili i podsumowali przeprowadzone działania.

JRG Sokołów Podlaski (3 zastępy) oraz OSP Mursy, OSP Ceranów, OSP Skrzeszew, OSP Trzciniec Duży, OSP Chruszczewka, OSP Kosów Lacki, OSP Rytele Święckie, OSP Dybów, OSP Cukrownia Sokołów i OSP Sawice GBA 3/25 + Przyczepa ,,Wiola” to jednostki, które brały udział w ćwiczeniach. Warte odnotowania jest pojawienie się ostatniego z wymienionych zespołów na miejscu akcji z przyczepą „Wiola” i pompą o wysokiej wydajności.

– Dziękujemy miastu i gminie Kosów Lacki, Nadleśnictwu Sokołów w Sokołowie Podlaskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dybowie za pomoc w organizacji ćwiczeń – dodaje mł. kpt. Robert Golatowski.