Upamiętnienie ofiar stanu wojennego przez przedstawicieli Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego

W środowy poranek, dokładnie 13 grudnia, delegacje reprezentujące miasto Sokołów Podlaski oraz powiat sokołowski zgromadziły się, aby oddać hołd ofiarom wprowadzonego w 1981 roku stanu wojennego.

Jest to data, która w polskiej historii zapisała się na trwale jako początek mrocznego okresu. Było to 13 grudnia 1981 roku, kiedy to gen. Wojciech Jaruzelski, stojący na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ogłosił na terenie całej wówczas Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny.

Decyzja ta wiązała się z wprowadzeniem szeregu obostrzeń, które dotknęły wszystkich obywateli kraju. Zastosowano godzinę policyjną oraz cenzurę, ograniczając w ten sposób swobody obywatelskie. Istotnym elementem był również fakt internowania aż 10 131 osób, związanych z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Oficjalne statystyki mówią o stracie życia przez około 40 osób, jednak wielu historyków sugeruje, że liczba ta mogła być znacznie wyższa i wynosić nawet ponad 90. W grupie śmiertelnych ofiar znajdowało się 9 górników z Kopalni „Wujek” w Katowicach, którzy zginęli podczas pacyfikacji przeprowadzanej przez wojsko.

Pomimo zawieszenia stanu wojennego już 31 grudnia 1982 roku, oficjalne zniesienie tego stanu prawnego nastąpiło dopiero 22 lipca 1983 roku.