Strata finansowa SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim – szukają funduszy na dalsze inwestycje

Podczas sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, która odbyła się 6 grudnia, rozgorzała długotrwała debata na temat sytuacji finansowej sokołowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). W międzyczasie padło wiele wypowiedzi, w tym także ta, która została użyta jako tytuł tego artykułu. Z troską zauważono, że straty finansowe w tym roku będą znaczne, co jest rezultatem cięć kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uwaga została skierowana na pilną potrzebę pozyskania funduszy. Te środki finansowe są niezbędne do finalizowania budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz pokrycia kosztów remontów oddziałów i realizacji nowych inwestycji, jak budowa bloku operacyjnego.

Dyskusję wywołał projekt uchwały, który miał na celu zatwierdzenie programu naprawczego dla sokołowskiego SP ZOZ. Program ten ma być realizowany w latach 2023-2024 i stanowi istotny element planowania przyszłości zakładu.