Pomoc dla niepełnosprawnych

Ruszyła kolejna edycja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na rok 2023.

 

Wskazany program został powołany w celu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie ma na celu zapewnienie usług asystencji osobistej. Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu – znacznym, umiarkowanym albo stopniu traktowanym na równi do stopnia znaczącego lub umiarkowanego.

Program przeznaczony jest także dla dzieci wieku do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci, które posiadają wskazania do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku z występującą niepełnosprawnością.

Usługi asystenci osobistej polegają na m.in. wsparciu w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji codziennych czynności, wsparcie w uczestniczeniu osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych oraz sportowych.