Piotr Jankowski krytykuje dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury na drugiej sesji Rady Miejskiej

Podczas drugiego spotkania Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, które miało miejsce 17 maja, Piotr Jankowski, reprezentujący KWW Iwony Kublik jako mieszkaniec miasta, przemówił do zgromadzonych. Wykorzystując swoje prawo głosu, zdecydowanie skrytykował Marcina Celińskiego, dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Dywagacje Jankowskiego nie pozostały bez odpowiedzi – dyrektor Celiński odparł zarzuty, podkreślając, między innymi, nielegalne praktyki Piotra Jankowskiego. Błędy i nieprawdziwe informacje zawarte w wystąpieniu „mieszkańca” podsumował również radny Michał Lipiński.

Druga sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim była zupełnie inna niż pierwsza. Jeżeli pierwsze spotkanie odbyło się w przyjaznej, harmonijnej atmosferze, to już podczas drugiego posiedzenia, które miało miejsce 17 maja, nastroje zdecydowanie się zmieniły. W tym dniu radna Wioleta Strzała złożyła ślubowanie, którego nie mogła złożyć podczas uroczystości inauguracyjnej. Podczas tego samego posiedzenia ustanowiono również składy stałych komisji rady, a radni postanowili zgłosić szereg zapytań (na ten temat więcej napiszemy w osobnym artykule).