Pierwsza sesja Rady Miejskiej 10. kadencji w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski

Rada Miejska Sokołowa Podlaskiego zainaugurowała swoją pracę 10. kadencji, organizując pierwszą sesję w sali konferencyjnej tamtejszego Urzędu Miasta. Głównymi punktami obrad były ślubowanie radnych oraz burmistrza miasta, jak również wyłonienie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Po złożeniu ślubowania i przemówieniu Burmistrz Miasta, przyszedł czas na wystąpienia gości specjalnych. Swoje przemówienia wygłosili Czesław Mroczek, pełniący obowiązki Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Andrzej Halicki, reprezentant Polski w Parlamencie Europejskim. Nie zabrakło także przedstawicieli powiatu sokołowskiego oraz Waldemara Hardeja, który przewodził Radzie Miejskiej w poprzedniej kadencji.

Bogusław Karakula, ustępujący burmistrz miasta, symbolicznie przekazał klucz do miasta pani Iwonie Kublik, nowo wybranej na to stanowisko. Ten gest umocnił koniec jednej kadencji i rozpoczęcie nowej, pod znakiem dalszego rozwoju Sokołowa Podlaskiego.