Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w gminie Sokołów Podlaski

Wójt Gminy Sokołów Podlaski, położonej w województwie mazowieckim, ogłasza piątą edycję przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż gruntowej nieruchomości zabudowanej, która posiada numer ewidencyjny 705. Całość gruntu obejmuje powierzchnię 0,8817 ha. Cena wywoławcza za ten obszar wynosi 289.000,00 zł. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Przywózki, która leży w granicach administracyjnych gminy Sokołów Podlaski.

Warto jednak podkreślić, że na nieruchomości ciąży umowa dzierżawy. Zgodnie z jej postanowieniami, obecny dzierżawca ma prawo do korzystania z nieruchomości do dnia 16 stycznia 2031 roku.

Samo spotkanie przetargowe zaplanowane jest na dzień 30 listopada 2023 roku. Odbędzie się ono w godzinach porannych, dokładnie o godzinie 11:00. Miejsce, w którym zgromadzą się zainteresowane strony to siedziba Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, zlokalizowana przy ulicy Wolności 44. Rozmowy przetargowe będą miały miejsce w sali konferencyjnej.

Uczestnicy przetargu muszą pamiętać o obowiązku wpłacenia wadium. Jego wielkość ustalona została na kwotę 28.900,00 zł. Wpłat dokonywać należy na konto Urzędu Gminy. Termin wpłaty wadium upływa dnia 27 listopada 2023 roku o godzinie 16:00.