Końcowe egzaminy ze Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim

16 czerwca 2024 roku w siedzibie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim miała miejsce końcówka Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. To szkolenie, które było dostosowane do potrzeb uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim, finalizowało umowę podpisaną między Powiatową Komendą PSP a ZSCKR.

Szkolenie było ukierunkowane na uczniów z klas o profilu mundurowym – technik agrobiznesu, którzy wszyscy pomyślnie przeszli przez egzamin końcowy. Celem tego specjalistycznego szkolenia było zapewnienie, że wszyscy strażacy ochotnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych operacji ratowniczych i gaśniczych.

Podczas szkolenia kładziono nacisk na bezpieczeństwo podczas realizacji zadań ratowniczych określonych przez program, jak również na przestrzeganie standardów BHP. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze KP PSP w Sokołowie Podlaskim oraz asp. sztab. w st. spocz. Edward Benedykciuk.

Podczas szkolenia uczestnicy musieli także przejść przez ćwiczenia praktyczne, takie jak test w komorze dymowej w Miejskiej Komendzie PSP w Ostrołęce, a także przeszkolenie dotyczące współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.