"Bezpieczny Senior na Mazowszu" – Inicjatywa mająca na celu ochronę starszych osób przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Projekt „Bezpieczny Senior na Mazowszu” jest inicjatywą skierowaną do osób w podeszłym wieku, której nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony seniorom przed wszelkiego rodzaju próbami oszukańczych manipulacji, wyłudzeń czy kradzieży. Niestety, nie zawsze wszyscy seniorzy są w pełni świadomi zagrożeń, które mogą napotkać zarówno w realnym, jak i wirtualnym świecie. Dlatego dla organizatorów z Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia priorytetem jest podniesienie poziomu wiedzy starszych osób na temat bezpiecznych zachowań i strategii radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach tego projektu organizatorzy planują przeprowadzić dwa spotkania edukacyjne skierowane do seniorów. Pierwsze z nich odbędzie się 23 października o godzinie 9:00 w miejscowości Nowa Wieś, a dokładnie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś, na świetlicy znajdującej się na piętrze. Drugie spotkanie będzie miało miejsce następnego dnia, 24 października o godzinie 10:00, w Czerwonce. Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora, który jest zlokalizowany w budynku dawnej szkoły.

Podczas tych spotkań zostaną omówione zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem oraz pierwszą pomocą. Zaproszenia na te spotkania rozesłane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną „Cukrownia” w Sokołowie Podlaskim, Gminę Sokołów Podlaski i Komendę Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim.