Wzrost aktywności czytelniczej w Węgrowie w 2023 roku

W mijającym 2023 roku, czytelnicy korzystający z oddziału dla dorosłych w bibliotece w naszym mieście przeczytali średnio 20,8 książek. To wynik o wiele lepszy od średniej krajowej, która wynosiła 10 książek, oraz od średniej dla województwa mazowieckiego, gdzie przeczytano średnio 13,4 książki. Na Gali Najlepszy Czytelnik 2023 Roku, która miała miejsce 6 kwietnia w Węgrowskim Ośrodku Kultury, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Węgrowie, Małgorzata Rospara, z dumą podkreślała, że liczba wypożyczonych książek w Węgrowie systematycznie rośnie i jest wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Zanim wystąpili laureaci gali i zaprezentowali się na scenie, dyrektor Rospara opisała szeroko zakrojoną działalność biblioteki, która wpływa na rozwój kultury na wielu płaszczyznach. Biblioteka nie ogranicza się tylko do realizowania podstawowych zadań ustawowych: zbierania, przechowywania i udostępniania zbiorów. MBP prowadzi także działalność informacyjno-bibliograficzną, edytorską, prowadzi edukację literacką i współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami promującymi kulturę.

Dyrektor Rospara z dumą podkreślała, że działalność MBP w Węgrowie przekracza statutowe ramy. Biblioteka często wykracza poza swoje mury, stając się nie tylko miejscem przechowywania książek, ale również miejscem przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Jest to miejsce, które uczy, bawi i inspiruje mieszkańców miasta.