Województwo Mazowieckie inwestuje w komunikację na terenach dotychczas wykluczonych

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na terenach, które do tej pory były niedostępne komunikacyjnie, zostanie uruchomione dziesięć nowych linii autobusowych. Środki finansowe na ten cel zostały już zarezerwowane.

Inicjatywa jest wynikiem długotrwałych rozmów i konsultacji, które obejmowały między innymi ankiety online przeprowadzane wśród mieszkańców obszarów objętych projektem. Nowe połączenia autobusowe mają na celu poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców tych terenów. Chodzi zarówno o zastąpienie nieistniejących już połączeń PKS, jak i o uzupełnienie istniejącej sieci Kolei Mazowieckich.

W lutym ogłoszono, że w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa mazowieckiego, wprowadzony zostanie pilotażowy program. Jego celem jest uruchomienie dziesięciu linii autobusowych na terenach dotychczas wykluczonych komunikacyjnie.

Po uzyskaniu zgody radnych województwa mazowieckiego, możliwe stało się zawarcie umów dotyczących świadczenia usług transportu publicznego na następujących trasach:

Sokołów Podlaski – Emilianów – Kostki – Dybów – Kosów Lacki – Treblinka – Małkinia Górna;

Ceranów – Kosów Lacki – Poniatowo – Treblinka – Małkinia Górna;

Węgrów (dworzec autobusowy) – Liw – Grębków – Trzebucza – Milew – Mroczki – Kałuszyn – Mrozy;

Liw – Grębków – Gałki – Sionna – Mingosy – Kotuń;

Żuromin – Poniatowo – Lutocin – Łukomie – Babiec Piaseczny – Sierpc;

Żuromin – Chamsk – Sadłowo – Bieżuń – Rościszewo – Sierpc;

Żuromin – Zielona – Kuczbork – Lipowiec Kościelny – Turza – Mława;

Skrzyńsko – Przysucha (dworzec autobusowy) – Chlewiska – Szydłowiec;

Przytyk – Domaniów – Potkana – Wieniawa;

Omięcin – Zaborowie – Łaziska – Orońsko – Helenów – Ruda Wielka.