Reorganizacja ruchu na ulicy Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Podlaskim – odpowiedź na apel mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, które jest odpowiedzialne za zarządzanie ulicą Tadeusza Kościuszki, podjęło decyzję o przeorganizowaniu ruchu drogowego na tej właśnie arterii. Decyzja ta została podjęta po wielu skargach i wezwaniach do działania, które nadeszły od mieszkańców oraz radnych miejskich.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim sprawę poruszano wielokrotnie. W czasie posiedzenia, które odbyło się w czerwcu, radny Michał Lipiński szczegółowo omówił problem. Jak zauważył, kilkanaście lat temu, ulica Tadeusza Kościuszki była jednym z najspokojniejszych miejsc w Sokołowie Podlaskim. Obecnie sytuacja wygląda inaczej – pomimo że nadal jest tam spokojnie, ruch samochodowy jest poważnie utrudniony.

Lipiński wymienił różne instytucje i firmy znajdujące się przy ulicy Kościuszki – są tam m.in. salon piękności, siedziba hufca ZHP, przedszkole oraz budowane jest nowe centrum medyczne. Problem z ruchem pojawia się szczególnie w godzinach szczytu, kiedy rodzice przywożą swoje dzieci do przedszkola. Z uwagi na to, że samochody często parkują po obu stronach jezdni, przejazd jest bardzo utrudniony i niemożliwe staje się bezpieczne wymijanie.

Na problem zwracał również uwagę Burmistrz miasta, Bogusław Karakula, zauważając dodatkowo, że problemem są także pojazdy mieszkańców, które zostają zaparkowane na ulicy na długie okresy czasu.