Pięciolecie Szkoły Muzycznej w Sokołowie Podlaskim

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim ma już na swoim koncie pięć lat funkcjonowania. Tę rocznicę uczczono w poniedziałek, 30 października, organizując uroczystość, w której uczestniczyli zarówno uczniowie i pedagodzy, jak i przyjaciele placówki. Przeżywano te chwile przy akompaniamencie muzyki, bowiem to ona stanowi główny element tożsamości tej szkoły.

Uroczysta gala z okazji pięciolecia działania szkoły miała miejsce w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Mimo że nie jest to siedziba szkoły muzycznej – która ulokowana jest w budynku przy ulicy Repkowskiej – to miejsce to stało się na ten czas areną obchodów. Prowadzącymi tę wyjątkową ceremonię byli nauczycielka Katarzyna Grodzicka oraz Michał Sadłowski – były uczeń szkoły, który po zakończeniu nauki, wrócił tam na moment jako absolwent.