Esta czy wiza? Na co się zdecydować i kiedy?

Jeśli planujesz wizytę w Stanach Zjednoczonych, masz do wyboru dwie opcje: ESTA lub wiza. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) to elektroniczny system umożliwiający podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę. Jest to opcja dostępna dla obywateli krajów objętych programem wizowym (Visa Waiver Program, VWP). Wiza to natomiast dokument, który pozwala na wjazd do Stanów Zjednoczonych na określony cel, taki jak turystyka, studia czy praca. Aby mieć pewność, że wybierzemy odpowiednią opcję, warto zapoznać się z różnicami między ESTA a wizą oraz dowiedzieć się, kiedy wybrać jedno, a kiedy drugie rozwiązanie.

Czym jest ESTA?

ESTA jak zostało wyżej wspomniane to elektroniczny system umożliwiający podróżowanie do USA bez konieczności ubiegania się o wizę, dla obywateli państw, które są objęte programem wizowym Visa Waiver Program. Program Visa Waiver obejmuje ponad 40 państw, w tym m.in. Australia, Polska, Japonię czy Wielką Brytanię. Obywatele tych państw mogą ubiegać się o ESTA, jeśli planują krótki pobyt w Stanach Zjednoczonych (do 90 dni) na cel turystyczny lub biznesowy. Aby uzyskać ESTA, należy wypełnić formularz online i uiścić opłatę w wysokości 14 dolarów. ESTA jest ważna przez 2 lata lub do wygaśnięcia paszportu, a jej uzyskanie nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych – ostateczna decyzja należy do amerykańskiej straży granicznej. ESTA jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które planują krótki wyjazd do Stanów Zjednoczonych i są obywatelami państw objętych programem Visa Waiver. Należy jednak pamiętać, że ESTA nie uprawnia do pracy w Stanach Zjednoczonych ani do podjęcia studiów. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie wizy o odpowiednim celu.

Czym jest wiza?

Wiza to dokument, który pozwala na wjazd do Stanów Zjednoczonych na określony cel, taki jak turystyka, studia, praca czy rezydencja. Aby uzyskać wizę, należy wypełnić formularz online, złożyć dokumenty potwierdzające cel wizyty (np. zaproszenie od pracodawcy, potwierdzenie rezerwacji hotelu) i stawić się na rozmowę w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. Wiza jest ważna przez określony czas (np. 1 rok, 10 lat) lub do wygaśnięcia paszportu i uprawnia do wjazdu na terenie USA oraz do przekraczania granicy. Wizy są różnych rodzajów, w zależności od celu wizyty (np. wiza turystyczna, wiza studencka, wiza pracownicza). Konieczność uzyskania wizy dotyczy wszystkich obywateli państw poza programem Visa Waiver oraz tych, którzy planują dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych lub inny cel niż turystyka lub biznes (np. studia, praca). Wizy są dość czasochłonne i kosztowne w uzyskaniu, dlatego warto dokładnie zaplanować wizytę w USA i zdobyć odpowiednią wizę z wyprzedzeniem.

Kiedy wybrać ESTA, a kiedy wiza?

eśli zastanawiasz się, czy lepszym rozwiązaniem będzie ESTA czy wiza, warto wziąć pod uwagę swój cel wizyty w Stanach Zjednoczonych oraz swoje obywatelstwo. Jeśli jesteś obywatelem państwa objętego programem Visa Waiver i planujesz krótki pobyt w Stanach Zjednoczonych (do 90 dni) na cel turystyczny lub biznesowy, to ESTA będzie dobrym wyborem. W takim przypadku nie musisz się martwić o uzyskanie wizy, wystarczy, że wypełnisz formularz online i uiścisz opłatę. ESTA ważna jest przez 2 lata lub do wygaśnięcia paszportu i pozwala na wjazd na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli natomiast planujesz dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych lub inny cel niż turystyka lub biznes (np. studia, praca), to najlepszym wyborem będzie wiza. Wizy są różnych rodzajów, w zależności od celu wizyty, i uprawniają do przekraczania granicy, pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz podjęcia pracy lub studiów.Wizy są bardziej czasochłonne i kosztowne niż ESTA, dlatego warto dokładnie zaplanować wizytę w Stanach Zjednoczonych i zdobyć odpowiednią wizę z wyprzedzeniem.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://estavisa.pl/