Rekrutacja na stanowisko sekretarza miasta Sokołów Podlaski ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej

W piątek, 14 czerwca, o godzinie 1 nad ranem, w Biuletynie Informacji Publicznej dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego zamieszczono informację o rekrutacji na stanowisko sekretarza miasta. Ogłoszenie to wynika z zarządzenia wydanego przez burmistrza miasta Sokołów Podlaski dnia 7 czerwca i dotyczy procedury naboru na wolne miejsce w strukturach Urzędu Miasta Sokołowo Podlaskie.

Wymagania kierowane do kandydatów na to prestiżowe stanowisko są wysokie. Oczekuje się od nich między innymi niekaralności, dobrą reputację oraz odpowiedni stan zdrowia. Wymagany jest także odpowiedni poziom wykształcenia – ukończenie studiów wyższych o specjalności prawo lub administracja.

Kandydaci muszą również posiadać doświadczenie zawodowe, a dokładniej – minimum pięć lat pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Praca ta powinna obejmować urzędu marszałkowskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, powiatowe starostwa i jednostki organizacyjne, gminne urzędy i jednostki pomocnicze, biura związków jednostek samorządu terytorialnego oraz inne samorządowe zakłady budżetowe. Dodatkowo, kandydat musi mieć przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w ww. jednostkach lub co najmniej pięć lat pracy na stanowisku urzędniczym oraz dwa lata na kierowniczym stanowisku w innych instytucjach sektora finansów publicznych.